Woningen Aardhuus Uddel

De opzet van het plan was om een nieuwe wijk maken die voelt als een “gegroeide” uitbreiding van Uddel, die naadloos aansluit bij de oude kern van Uddel.
Dit is gerealiseerd door het maken van kleinschalige blokken met verschillende oriëntaties en een grote variatie in type woningen met een gevarieerde materialisatie.
Ook het wegprofiel zonder stoepen en met halfverharde bermen langs de straat waar geparkeerd kan worden en groene erfafscheidingen versterken dit beeld.

Het ontwerp van de woningen gaat uit van eenvoudige woningen die door middel van terugkerende accenten enerzijds hun eigen karakter krijgen anderzijds daardoor met elkaar verbonden worden.
Het gevarieerde gevelbeeld ontstaat door de afwisseling van de verschillende kleuren metselwerk en type dakpannen met daarnaast nog per woning/type verschillende accenten, de verschillende accenten bestaan uit:

Accenten in de gevel;
kaders
metselwerk accenten
hoekkozijnen
uitbouwen onder overstek en op de hoeken

Accenten in het dakvlak;
afwisseling goothoogtes
overstekken
zinken dakkapellen
dakrandaccenten

 

Woningen